БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТ

Евангелието от Матей 1:18-25

18. А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух.

19. А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.

20. Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.

21. Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.

22. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:

23. "Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил", което значи: Бог с нас.

24. И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си;

25. но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.

ББД 2005

Евангелието от Лука 2:1-20

1. А в онези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя.

2. Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия.

3. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.

4. И така, отиде и Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода на Давид),.

5. за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна.

6. И когато бяха там, дойде й време да роди.

7. И роди първородния си Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.

8. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си.

9. И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия; и те се изплашиха много.

10. Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.

11. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.

12. И това ще ви бъде знакът - ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли.

13. И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно войнство, което хвалеше Бога с думите:

14. Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

15. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, за да видим това, което е станало, както Господ ни изяви.

16. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, Който лежеше в яслите.

17. И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това Детенце.

18. И всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха.

19. А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си.

20. И овчарите се върнаха, като славеха и хвалеха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано.

ББД 2005