БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТ

Евангелието от Матей 1:18-25

18. А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух.

19. А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.

повече

Евангелието от Лука 2:1-20

1. А в онези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя.

2. Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия.

повече